Mikroflóra hospodářských zvířat

Podmínky chovu hospodářských zvířat se liší od prostředí, na které byly původní živočišné druhy adaptovány v průběhu evoluce. Pokud připustíme, že chceme zabezpečit potraviny živočišného původu v dostupné ceně pro lidskou populaci, některé skutečnosti nelze změnit. Ale stále existují prvky v chovu zvířat, které ovlivnit lze. Jedním z nich je úprava střevní a jiné mikroflóry hospodářských zvířat s cílem zvýšit jejich přirozenou odolnost vůči negativním tlakům z životního prostředí a zvýšit tak pohodu zvířat a současně snížit potřebu terapeutického užití antibiotik. Právě takové myšlenky jsou podstatou naši práce.