Název projektu
Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat

Identifikační kód
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007404

Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zahájení řešení: 1.4.2018

Ukončení řešení: 31.12.2022

Celkové způsobilé náklady 36 737 265 Kč

Příjemce
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Řešitel
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.