Mikroflóra prostředí

Kuřata jsou vystavena vnějšímu prostředí, které u kuřat v komerční produkci slouží v prvních dnech jako výhradní zdroj bakteriální flóry. Co je však nejvýznamnější zdrojem z pohledu zdraví kuřat? Zbytky skořápek a jiného biologického materiály v líhních? Pitná voda? Krmivo? Podestýlka před naskladněním kuřat? Podestýlka po naskladnění kuřat? Jaká bakteriální flóra se vyskytuje ve vzduchu hospodářských provozů? Mění se mikroflóra v těchto matricích v průběhu odchovu a výkrmu? Lze ovlivnit její skladbu distribucí mikrobiálních kultur? Přestože existuje rámcové povědomí o mikrobiálním složení uvedených materiálů, systematicky se touto problematikou nikdo nezabývá a i my jsme spíše na jejím počátku.