Mikroflóra prasat

U prasat a selat je klíčové si uvědomit odlišnosti mikroflóry prasnic a sajících selat. Selata před a po odstavu mají výrazně odlišnou skladbu střevní mikroflóry a prasnice coby jedinci dávno po odstavu nemusí  představovat optimální zdroj bakteriální mikroflóry pro sající selata. Proto u selat v prvních dnech života i v době odstavu existuje prostor a čas pro aktivní zásahy do rozvoje střevní mikroflóry, tedy přípravu specifických probiotik.