Nová publikace o metabolismu vybraných baktérií slepého střeva kuřat

V červnu 2024 nám vyšla nová publikace, ve které jsme analyzovali metabolismus 20 anaerobních baktérií ve slepém střevě kuřat. Různé druhy rodu Bacteroides degradovaly (poly)sacharidy. U Bacteroides mediterraneensis jsme zaznamenali i expresi sekrečního systému typu 6, který baktérie využívájí k inaktivaci kompetujících baktérií ve směsných mikrobiálních populacích. E. coli nebo Succinatimonas preferenčně fermenovali sacharidy a totéž platí i pro Bifidobacterium, které však využívalo způsob fermentace sacharidů částečně odlišný od glykolýzy. Závislost dvou druhů rodu Megamonas hypermegale a Megamonas funiformis na metabolismu sacharidů byla nižší než u výše zmíněných bakteriálních druhů a Megamonas doplňovali svůj metabolismus o degradaci aminokyselin. Campylobacter, Sutterella nebo Phascolarctobacterium naopak preferenčně degradovali aminokyseliny s minimálním využitím fermentace cukrů. Campylobacter ve slepém střevě kuřat produkoval bičíkové proteiny a byl tedy pohyblivý. Tyto znalosti mohou být prospěšné při sestavování specifických probiotických směsí kompetujících s různými patogeny trávicího traktu kuřat, ale i jiných hospodářských zvířat nebo člověka.

Posted in Novinky.