Mikroflóra trusu selat před odstavem

Mikroflóra prasat po odstavu, tedy i prasnic, a sajících selat se podstatným způsobem odlišuje (další podrobnosti najdete ZDE nebo ZDE). I. V prvních hodinách života je trávicí trakt selat osídlen E. coli. I u zdravých selat se může ve zvýšené míře vyskytnout Clostridium perfringens. Následně během několika dnů dojde k pomnožení mikroflóry, která je charakteristická pro sající selata po zbytek laktace. Mezi nejtypičtější zástupce takové mikroflóry patří různé druhy rodu Bacteroides. Po pomnožení Bacteroides dochází k poklesu jak E. coli, tak C. perfringens. Různé druhy rodu Bacteroides jsou však relativně málo zastoupeny v mikroflóře prasnic, kde jsou nahrazeny příbuznými druhy rodu Prevotella. Prasnice tak v prvních hodinách a dnech po porodu nemusí představovat optimální zdroj baktérií pro selata, což může umožnit dočasné pomnožení mikroflóry o nežádoucím složení. Čím kratší dobu toto období trvá, tím lépe pro celou produkci. Znalost principů rozvoje střevní mikroflóry tak umožňuje předpověď nových typů probiotických kultur pro sající selata.