Katalog baktérií

Systematicky izolujeme a charakterizujeme baktérie z prostředí hospodářských zvířat. Pro rychlý náhled dostupných kmenů lze klinout na  ListOfStrains. Baktérie na seznamu níže byly taxonomicky pojmenovány jen na základě podobnosti sekvence genu pro 16S rRNA. Uvedená druhová jména tak mohou znamenat 100% shodu v sekvenci nebo pouze 88% podobnost. V druhém případě se taxonomické zařazení bude v budoucnosti dále vyvíjet. Protože nechceme poskytovat zavádějící údaje, na tuto skutečnost upozorňujeme a proto je u každé baktérie uvedena sekvence 16S rRNA. Uživatelé si tak mohou zkontrolovat taxonomické zařazení porovnáním sekvence s aktuálními databázemi genových bank. Pokud u některé baktérie není uvedena sekvence genu pro 16S rRNA, takový izolát byl identifikován pouze pomocí MALDI Biotyper.
Abecední rejstřík
A
B
C
L
M
O
P