Veillonella magna An354

Firmicutes Negativicutes Selenomonadales Veillonellaceae

Velikost genomu: 2 341 844 bp

Obsah GC% v obsahu: 44,50 %

Skenovací elektronová mikroskopie (zvětšení 20 000x)

 

TOP 15 enzymů exprimovaných během růstu v BHI mediu stanovené proteinovou hmotnostní spektrometrií

Enzyme PSM counts Pathway
Malate dehydrogenase (EC 1.1.1.37) 2419 Citrate cycle (TCA cycle)
Sirohydrochlorin cobaltochelatase CbiK (EC 4.99.1.3) 2138 Porphyrin metabolism
Succinate dehydrogenase (EC 1.3.99.1) 1579 Citrate cycle (TCA cycle)
Methylmalonyl-CoA mutase (EC 5.4.99.2) 783
L-lactate dehydrogenase 664 Glycolysis
Pyruvate-flavodoxin oxidoreductase (EC 1.2.7.-) 606
Glutamate formiminotransferase (EC 2.1.2.5) 524 Amino acid metabolism
Ornithine carbamoyltransferase (EC 2.1.3.3) 446 Arginine biosynthesis
ATP:Cob(I)alamin adenosyltransferase (EC 2.5.1.17) 435 Porphyrin metabolism
Pyruvate carboxylase (EC 6.4.1.1) 398 Pyruvate metabolism
Acetyl-CoA hydrolase (EC 3.1.2.1 ) 383 Pyruvate metabolism
Acetyl-coenzyme A carboxyl transferase (EC 6.4.1.2); Propionyl-CoA carboxylase (EC 6.4.1.3) 381 Pyruvate metabolism
Glutamine synthetase, clostridia type (EC 6.3.1.2) 370 Arginine biosynthesis
2-oxoglutarate oxidoreductase, alpha subunit (EC 1.2.7.3) 333 Citrate cycle (TCA cycle)
Fumarate hydratase (EC 4.2.1.2) 326 Citrate cycle (TCA cycle)

MS raw data:An354

Sekvence 16S rRNA:

AGCTATCGCTGAAGGAGGGGATTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGATGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTAATCGGGACGAAAGAGCCTTGTGTGAATAATGCGAGGAAGTGACGGTACCGGAATAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGATGCGTAAGTCTATCTTAAAAGTGCGGGGCTTAACCCCGTGAGGGGATGGAAACTGGGCATCTAGAGTATCGGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACGACAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGGTACTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCTGGGGAGTACGATCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGATGGACGAAACAAGAGATTGTTTTTCTCCTTCGGGAGCCAGAAAACAGGTGGTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCTTATGTTGCCAGCACTTCGGGTGGGGACTCATGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGCTTTAATAGAGGGAAGCAAAGCGGCGACGCGGAGCAAACCCCAGAAACAAGCTCTCAGTTCGGATCGTAGGCTGCAACTCGCCTACGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCGGAAGTACCCAAAGTCGGTGGGGTAACCTTCGGGAGCCAGCCGCCTAAGGTAAAGTCGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTT