Mikroflóra volete kuřat

Ve voleti kuřat v komerční produkci dominují různé druhy rodu Lactobacillus. U kuřat odchovávaných v čistých podmínkách zvířetníků akademických institucí může i po týdnu života ve voleti dominovat E. coli, což může umožnit pomnožení Clostridium perfringens. Mezi běžné baktérie ve voleti patří i Enterococcus, Ruminococcus torque nebo Veillonella magna. Se zvyšujícím věkem se ve voleti kuřat objevují i další baktérie jako např. Ornithobacterium nebo Gallibacterium. Brachybacterium, Brevibacterium, Dietzia, Facklamia nebo Yaniella, což jsou baktérie běžně se vyskytující v podestýlce, se ve voleti kuřat vyskytují sice jako minoritní druhy, avšak zcela běžně. Jejich přítomnost ve voleti poukazuje na opakovaný expozici kuřat, která však nepokračuje pomnožením těchto baktérií v distálních částech trávicího traktu.