Skupina Salmonelových infekcí hospodářských zvířat ve VÚVeL Brno se zabývá studiem střevní mikroflóry hospodářských zvířat. Základní informace o střevní mikroflóře pro nejširší laickou veřejnost získáte zde anebo ve formě krátké reportáže v ČT zde. Pokud jste odborný pracovník z produkce drůbeže, nejpodstatnější informace naleznete zde. A pokud jste výzkumný nebo akademický pracovník, další úroveň informací k zamyšlení o střevní mikroflóře zejména drůbeže najdete zde.

Hlavní předmětem našeho výzkumu je kur domácí a jeho mikroflóra, následovaný prasetem domácím s jeho mikroflórou. Pro řádné pochopení funkce a skladby střevní mikroflóry využíváme i srovnávací studie s využitím jiných druhů zvířat i člověka. Proto jsme analyzovali a vzájemně porovnali střevní mikroflóru kuřat, prasat, lidí, telat, koní, myší, psů i tučňáků z Antarktidy. Identifikace taxonů přítomných u velkého spektra hostitelů i taxonů adaptovaných jen na jednoho hostitele výrazně usnadňuje chápaní vlastností jednotlivých členů střevní mikroflóry. Data, která jsme použili pro obrázky níže lze nahlédnout v excelovské tabulce na tomto místě. Prohlížení souboru by vám mělo usnadnit pochopit, jak jsou některé rody vázané na konkrétního hostitele, jak některé rody dominují u jednoho hostitele, ale jsou minoritní u jiného, anebo jak se některé rody vyskytují u všech porovnávaných hostitelů. Na dalších dvou listech téhož souboru můžete nahlédnout, jak jsou bakteriální druhy a rody rozšířeny v různých typech vzorků v produkci drůbeže. Pokud chcete pochopit jak baktérie cirkulují mezi hostitelem a prostředím, opravdu doporučujeme k nahlédnutí, některé výsledky překvapí, např. zastoupení laktobacilů ve střevní mikroflóře lidí a psů nebo která zvířata jsou nejběžnějším hostitelem Campylobacter. Na naši web stránce si můžete stáhnout seznam bakteriálních kmenů, které jsme získali převážně z trávicího traktu hospodářských zvířat v čistých kulturách a které jsou k dispozici pro společné projekty. A protože většinu zasbírkovaných izolátů jsme charakterizovali i celogenomovým sekvenováním, sekvence ze získaných genomů můžete prověřit na přítomnost genů nebo jakýchkoli jiný sekvencí pomocí BLAST algoritmu.

Proto vítejte na našich stránkách a věříme, že v nich najdete nové a prospěšné informace. Kdo preferuje videa, může vyzkoušet následující odkazy:

Česky

Anglicky

Pokud nás chcete vidět a slyšet naživo, je to možné na těchto konferencích a seminářích nebo i na tomto místě.

Pro další informace, nové společné projekty, smluvní výzkum apod., kontaktujte nás na ivan.rychlik@vri.cz.