Skupina Salmonelových infekcí hospodářských zvířat ve VÚVeL Brno se zabývá studiem střevní mikroflóry hospodářských zvířat. Hlavní předmětem studia je kur domácí a jeho mikroflóra, následovaný prasetem domácím s jeho mikroflórou. Pro řádné pochopení funkce a skladby střevní mikroflóry využíváme i srovnávací studie s využitím jiných druhů zvířat i člověka. Proto jsme analyzovali a vzájemně porovnali střevní mikroflóru kuřat, prasat, lidí, telat, koní, myší, psů i tučňáků z Antarktidy. Identifikace taxonů přítomných u velkého spektra hostitelů i taxonů adaptovaných jen na jednoho hostitele výrazně usnadňuje chápaní vlastností jednotlivých členů střevní mikroflóry.

Proto vítejte na našich stránkách a věříme, že v nich najdete nové a prospěšné informace. Stránky budeme průběžně aktualizovat, jak se budou rozšiřovat naše poznatky. Kdo preferuje videa, může vyzkoušet následující odkazy:

Česky

Anglicky

Pokud nás chcete vidět a slyšet naživo, tak to bude možné na těchto konferencích a seminářích.

Pro další informace, nové společné projekty, smluvní výzkum apod., kontaktujte nás na ivan.rychlik@vri.cz.