Informace pro odbornou veřenost

  • U kuřat v komerční produkci vzniká zásadní nedorozumění ze skutečnosti, že kuřata z líhní považujeme za referenční skupinu
  • U kuřat neexistuje žádný rozvoj střevní mikroflóry závislý na věku
  • Pokud kuřatům poskytneme zdroj mikroflóry, dosáhnou dospělé skladby mikroflóry během prvního týdne života
  • Ve stejný okamžik se kuřata stávají odolná vůči infekci salmonelami, patogenními E. coli nebo Clostridium perfringens

 

Následující informace platí pro střevní mikroflóru kuřat, ale se správnou mírou opatrnosti je lze extrapolovat i na ostatní teplokrevné druhy včetně člověka. Trávicí trakt je osídlen stovkami odlišných bakteriálních druhů. Jiné druhy kolonizují tenké střevo (v něm dominují laktobacily) a jiné druhy osídlují slepé a tlusté střevo (všechny ostatní striktně anaerobní druhy spojované se střevní mikroflórou, např. Bacteroides, Prevotella, Megamonas, Megasphaera, Faecalibacterium). Přesto se jako probiotika využívá jen omezené množství druhů z rodu Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus nebo Bacillus. Ani jedna z uvedených baktérií však trávicí trakt neosídluje trvale a je potřeba je kontinuálně doplňovat. Baktérie rodu Bacillus vůbec nepatří mezi baktérie trávicího traktu. Naše výsledky dokonce ukazují na negativní vliv laktobacilů, pokud se podávají jednodenním kuřatům. Tuto skutečnost asi není vhodné extrapolovat na jiné hostitele a zřejmě se jedná o konkrétní případ jednodenních kuřat s neúplnou mikroflórou z líhní a vysoké dávky laktobacilů.

Kur domácí má svá další specifika. Kuřata se líhnou v líhních bez kontaktu s dospělou slepicí a je tak přerušen přenos střevní mikroflóry z rodičů na potomky. Kuřata tak jsou po vylíhnutí osídlována zcela na náhodu baktériemi z prostředí, které mohou nebo nemusí mít vhodné složení. Z toho se zrodilo dogma o rozvoji střevní mikroflóry se zvyšujícím se věkem. To ale není správné. Stačí provést experiment s kuřaty v kontaktu s dospělou slepicí a základní osídlení kuřat dospělým typem mikroflóry je otázkou cca 2 dnů. Proto se u drůbeže více než 40 let používají produkty kompetitivní exkluze, které věcně odpovídají současnému testování fekální transplantace u lidí. Zkušenosti s kompetitivní exkluzí ukazují, že existují baktérie odlišné od laktobacilů nebo bifidobaktérií, které pozitivně ovlivňují zdravotní stav drůbeže a které v lze využít jako nový typ probiotických produktů pro kura domácího, jako alternativu k používání antibiotik.