Základní informace pro laickou veřejnost

  • Střevní mikroflóra poskytuje svému hostiteli mnoho prospěšných funkcí včetně odolnosti proti běžným infekcím trávicího traktu
  • Střevní mikroflóra se sestává z asi 1000 různých bakteriálních druhů
  • Laktobacily a bifidobaktérie z fermentovaných produktů patří i mezi baktérie trávicího traktu, ale existuje mnoho dalších baktérií, které jsou pro funkci trávicího traktu důležitější
  • Složení střevní mikroflóry je značně variabilní a dle současných poznatků nelze rozhodnout, jaké složení střevní mikroflóry je správné nebo nesprávné

Střevní mikroflóra přináší svému hostiteli mnoho benefitů, které lze shrnout do oznámení, že pokud máme správně osídlený trávicí trakt, nemusíme se o něj starat, nevíme o něm, a můžeme se věnovat čemukoli ostatnímu. Trávicí trakt osídluje asi 1000 různých druhů baktérií v různých poměrech. Dva různí jedinci, ale nesdílí stejných tisíc baktérií. Naopak, dva různí jedinci sdílí např. 700 stejných druhů, ale k tomu mají každý 300 svých specifických druhů. Množství různých bakteriálních druhů, které mohou osídlovat trávicí trakt člověka nebo zvířat se blíží číslu 10 000. Navíc se významně mohou lišit kvantitativní poměry mezi jednotlivými baktériemi různých jedinců, které jsou dané genetickou skladbou každého člověka nebo zvířete, složením stravy nebo krmiva, ale i zdroji mikroflóry – k jiným zdrojům mikroflóry se dostanete v České republice anebo na exotické dovolené. Samozřejmě, že lze vypočítat „průměrnou“ skladbu střevní mikroflóry lidí v České republice, ale tato úvaha má jen pomocný význam. Mezi zdravými jedinci se vyskytují značné odchylky od průměru, nic zásadního to neznamená a pokud se daný jedinec cítí zdráv, nesnažte se to změnit směrem k průměru. Považujte si své unikátnosti. Mezi baktérie trávicího traktu patří i laktobacily nebo bifidobaktérie, které se nacházejí v kvašených produktech jako jsou jogurty, kysané zelí apod. Laktobacily a bifidobaktérie jsou však jen dvě různé prospěšné baktérie ze stovek až tisícovek ostatních, které se navíc v našem světě vyskytují v dostatečném množství. Až na výjimečné situace proto není potřeba je doplňovat jinou formou.