Bacteroides helcogenes ET71

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae

Velikost genomu: 3 628 556 bp

Obsah GC% v genomu: 50,60%

Skenovací elektronová mikroskopie (zvětšení 20 000x)

 

TOP 15 enzymů exprimovaných během růstu v BHI mediu stanovené proteinovou hmotnostní spektrometrií

Enzyme PSM counts Pathway
Fumarate reductase (EC=1.3.5.4) 136 Anaerobic respiration
Malate dehydrogenase (EC=1.1.1.37) 259 Citrate cycle (TCA cycle)
Fumarate hydratase class I, anaerobic (EC=4.2.1.2) 130 Citrate cycle (TCA cycle)
Beta-galactosidase (EC=3.2.1.23) 167 Galactose metabolism
Phosphoglucomutase (EC=5.4.2.2) 161 Glycolysis / Gluconeogenesis
Pyrophosphate–fructose 6-phosphate 1-phosphotransferase (EC=2.7.1.90) 365 Glycolysis / Gluconeogenesis
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC=1.2.1.12) 2100 Glycolysis / Gluconeogenesis
Phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) (EC=4.1.1.49) 343 Glycolysis / Gluconeogenesis
Pyruvate kinase (EC=2.7.1.40) 126 Glycolysis / Gluconeogenesis
Pyruvate:ferredoxin oxidoreductase (EC=1.2.7.1) 332 Glycolysis / Gluconeogenesis
Pyruvate, phosphate dikinase (EC=2.7.9.1) 101 Glycolysis / Gluconeogenesis
NADP-dependent malic enzyme (EC=1.1.1.40) 129 Pyruvate metabolism
Glycogen phosphorylase (EC=2.4.1.1) 181 Starch and sucrose metabolism
Methylmalonyl-CoA mutase (EC=5.4.99.2) 171 Valine, leucine and isoleucine degradation
Propionyl-CoA carboxylase (EC=6.4.1.3) 103 Valine, leucine and isoleucine degradation

 

Sekvence 16S rRNA:

ATTACAGTGAAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCATCATGAGCTTAGCTTGCTAAGTTTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTATCCGACCTGCCTTCCACTCGGGGATAGCCTTTCGAAAGAAAGATTAATACCCGATGGCATAAGCGAACTGCCTGGTTTGCTTATTAAAGATTCATCGGTGGAAGATGGGGATGCGTTCCATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCTACGATGGATAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGCCGCGAGGCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGAAGGATGACTGCCCTATGGGTTGTAAACTTCTTTTATAAGGGAATAAAGTGTTGTACGTGTACGATATTGCATGTACCTTATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGCAGACGGGCGATTAAGTCAGTTGTGAAAGTTCGCGGCTCAACCGTGAAATTGCAGTTGAAACTGGTTGCCTTGAGTGCGGCAGAGGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTGCTGGACCGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGTGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACACAGTAAACGATGGACACTCGCTGTTGGCGATATACAGTCAGCGGCTTAGCGAAAGCGTTAAGTGTCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGTGCCTGACAGATTCGGAAACGGATATTCCCTTCGGGGCAGGCATGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCTTACTGCCAGTTGCCATCGGGTAATGCCGGGCACTCTGGTAGGACTGCCGTCGTAAGATGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGGGGGTACAGCAGGCCGCTACCCGGCGACGGGATGCCAATCCTGAAAGCCCCTCTCAGTTCGGACTGGAGTCTGCAACCCGACTCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTACCTGAAGTGCGTAACCGCGAGGGGCGCCCTAGGGTAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTCCTTTCTG