Oscillibacter valericigenes An411

Firmicutes Clostridia Clostridiales Ruminococcaceae

Velikost genomu: 2 841 521 bp

Obsah GC% v obsahu: 62,40 %

Skenovací elektronová mikroskopie (zvětšení 20 000x)

 

TOP 15 enzymů exprimovaných během růstu v BHI mediu stanovené proteinovou hmotnostní spektrometrií

Enzyme PSM counts Pathway
Glutamate synthase (EC=1.4.1.13) 136 Alanine, aspartate and glutamate metabolism
Acetyl-CoA acetyltransferase (EC=2.3.1.9) 425 Butyrate production
3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase (EC=1.1.1.157) 913 Butyrate production
4-hydroxybutyryl-CoA dehydratase (EC=4.2.1.120) 132 Butyrate production
Acyl-CoA dehydrogenase (EC=1.3.8.1) 400 Butyrate production
Butyryl-CoA:acetate CoA-transferase (EC=2.8.3.8) 156 Butyrate production
L-methionine gamma-lyase (EC=4.4.1.11) 260 Cysteine and methionine metabolism
Pyrophosphate–fructose 6-phosphate 1-phosphotransferase (EC=2.7.1.90) 171 Glycolysis/Gluconeogenesis
Fructose-bisphosphate aldolase (EC=4.1.2.13) 135 Glycolysis/Gluconeogenesis
Triosephosphate isomerase (EC=5.3.1.1) 154 Glycolysis/Gluconeogenesis
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC=1.2.1.12) 440 Glycolysis/Gluconeogenesis
Enolase (EC=4.2.1.11) 136 Glycolysis/Gluconeogenesis
Pyruvate:ferredoxin oxidoreductase (EC=1.2.7.1) 319 Glycolysis/Gluconeogenesis
Pyruvate, phosphate dikinase (EC=2.7.9.1) 195 Glycolysis/Gluconeogenesis
3D-(3,5/4)-trihydroxycyclohexane-1,2-dione hydrolase (EC=3.7.1.22) 170 Inositol phosphate metabolism

 

MS raw data: An411

Sekvence 16S rRNA:

CTTAACACATGCAAGTCGAACGGAGCACCCTTGACTGAGGTTTCGGCCAAATGATAGGAATGCTTAGTGGCGGACTGGTGAGTAACGCGTGAGGAACCTGCCTTCCAGAGGGGGACAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATGATATATTTGAGGGGCATCCCTTGGATATCAAAGATTTATCGCTGGAAGATGGCCTCGCGTCTGATTAGCTAGTAGGCGGGGTAACGGCCCACCTAGGCGACGATCAGTAGCCGGACTGAGAGGTTGACCGGCCACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGGCAATGGGCGCAAGCCTGACCCAGCAACGCCGCGTGAAGGAAGAAGGCTTTCGGGTTGTAAACTTCTTTTGTCAGGGAACAGTAGAAGAGGGTACCTGACGAATAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGCGTGCAGCCGGGCTGGTAAGTCAGATGTGAAATCTGGAGGCTCAACCTCCAAACTGCATTTGAAACTGCTGGTCTTGAGTACCGGAGAGGTTATCGGAATTCCTTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGATAACTGGACGGCAACTGACGGTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGGTGTGCGGGGACTGACCCCCTGCGTGCCGCAGTTAACACAATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGATCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGATTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATCCTGCTAACGAAGTAGAGATACATCAGGTGCCCTTCGGGGAAAGCAGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTTAGTTGCTACGCAAGAGCACTCTAGCGAGACTGCCGTTGACAAAACGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCCTGGGCTACACACGTAATACAATGGCGGTCAACAGAGGGAGGCAAAGCCGCGAGGCAGAGCAAACCCCCAAAAGCCGTCCCAGTTCGGATCGCAGGCTGCAACCCGCCTGCGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTCGGGAACACCCGAAGTCCGTAGCCTAACCGCAAGGGGGGCGCGGCCGAAGGTGGGTTCGATAATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTT