Lactobacillus coleohominis An526

Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae

Velikost genomu: 1 703 045 bp

Obsah GC% v genomu: 39,10%

Skenovací elektronová mikroskopie (zvětšení 11 000x)

TOP 15 enzymů exprimovaných během růstu v BHI mediu stanovené proteinovou hmotnostní spektrometrií

Enzyme PSM counts Pathway
Glutamate decarboxylase (EC 4.1.1.15) 452 Alanine, aspartate and glutamate metabolism
Glutamine synthetase (EC 6.3.1.2) 232 Arginine biosynthesis
2,3-butanediol dehydrogenase (EC 1.1.1.4) 397 Butyrate production
Sorbitol dehydrogenase (EC 1.1.1.14) 339 Fructose and mannose metabolism
Maltose phosphorylase (EC 2.4.1.8) 568 Starch and sucrose metabolism
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (EC 1.1.1.49) 494 Pentose phosphate pathway
6-phosphogluconate dehydrogenase (EC 1.1.1.44) 591 Pentose phosphate pathway
Xylulose-5-phosphate phosphoketolase (EC 4.1.2.9) 398 Pentose phosphate pathway
Phosphoglucomutase (EC5.4.2.6) 263 Glycolysis/Gluconeogenesis
Glucose-6-phosphate isomerase (EC 5.3.1.9) 254 Glycolysis/Gluconeogenesis
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12) 355 Glycolysis/Gluconeogenesis
Enolase (EC 4.2.1.11) 323 Glycolysis/Gluconeogenesis
Pyruvate kinase (EC 2.7.1.40) 271 Glycolysis/Gluconeogenesis
Alcohol dehydrogenase (EC 1.1.1.1) 579 Glycolysis/Gluconeogenesis
ATP synthase (EC 7.1.2.2) 367 Oxidative phosphorylation

MS raw data: An526

Sekvence 16S rRNA:

TGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCCGGCGGTGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGCGTTGGCCCGACTGATTGATGATGCTTGCATCTGATTGACGACGGTTTACCAACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTAGGCAACCTGCCCAGAAGCGGGGGACAACATTTGGAAACAAGTGCTAATACCGCATAACAACGAAAACCACATGATTTTCGTTTAAAAGATGGTTTCGGCTATCACTTCTGGATGGGCCTGCGGCGCATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCTGTGATGCGTAGCCGAGTTGAGAGACTGATCGGCCACAATGGAACTGAGACACGGTCCATACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGGCGCAAGCCTGATGGAGCAACACCGCGTGAGTGAAGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTGAAGAAGAACGTGCGTGAGAGTAACTGTTCACGCAGTGACGGTATTCAACCAGAAAGTCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTTTCTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGAGAAGTGCATCGGAAACTGGATAACTTGAGTGCAAGAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGGAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTAGCTTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCCGGAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCTACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCTTGCGCTAACCTCAGAGATGAGGCGTTCCCTTCGGGGACGCAATGACAGGTGGTGCATGGTCGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTACTAGTTGCCAGCATTCAGTTGGGCACTCTAGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAGATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACGGTACAACGAGCAGCGAACTCGCGAGGGCAAGCTAATCTCTTAAAACCGTTCTCAGTTCGGACTGCAGTCTGCAACTCGACTGCACGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTTGCAATGCCCAAAGCCGGTGGCCTAACCTTCGGGAAGGAGCCGTCTAAGGCAGGGCAGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTT