Parasutterella secunda An562

Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Sutterellaceae

Velikost genomu: 1 979 860 bp

Obsah GC% v genomu: 47,60 %

Skenovací elektronová mikroskopie (zvětšení 11 000x)

TOP 15 enzymů exprimovaných během růstu v BHI mediu stanovené proteinovou hmotnostní spektrometrií

Enzyme PSM counts Pathway
Formate acetyltransferase (EC 2.3.1.54) 323 Pyruvate metabolism
Phosphoenolpyruvate synthase (EC 2.7.9.2) 208 Pyruvate metabolism
Glutamate racemase (EC 5.1.1.3) 133 Protein and amino acid degradation
Carboxypeptidase (EC 3.4.17.11) 141 Protein and amino acid degradation
Peptidyl-lysine N-acetyltransferase Pat (EC 2.3.1.-) 210 Protein and amino acid degradation
Isoaspartyl peptidase (EC 3.4.19.5) 195 Protein and amino acid degradation
Aspartate ammonia-lyase (EC 4.3.1.1) 628 Protein and amino acid degradation
L-asparaginase (EC 3.5.1.1) 150 Protein and amino acid degradation
Fumarate reductase flavoprotein subunit (EC 1.3.5.4) 607 Anaerobic respiration
ATP synthase (EC 7.1.2.2) 238 Oxidative phosphorylation
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase (EC 6.3.5.3) 181 Nucleotide biosynthesis
Inosine-5′-monophosphate dehydrogenase (EC 1.1.1.205) 182 Nucleotide biosynthesis
Polyribonucleotide nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.8) 138
Hydrogenase-1 (EC 1.12.99.6) 147
Periplasmic [Fe] hydrogenase (EC 1.12.7.2) 174

MS raw data: An562

Sekvence 16S rRNA:

TAAGAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTTACACATGCAAGTCGAACGGCAGCATAGAGAGCTTGCTCTCTGATGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACGTGTCCTGTTGTGGGGGATAACTACTCGAAAGAGTAGCTAATACCGCATAAGACCTACGGGTGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCAGTTGGAGCGGCCGATGACTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGGGCAACCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGCGGGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAACCGCTTTTGTTAGGAACGAAAAGGTTTCTGTGAACAACAGAGACTGCTGACGGTACCTAAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTGGGTAAGACAGGTGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAACTGCACTTGTGACTGCTCAACTAGAGTATGTCAGAGGGAGGTGGAATTCCAAGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATTTGGAAGAACACCGATGGCGAAGGCAGCCTCCTGGGATAATACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTAGTTGTTGGGCCGTATGGCTTAGTAACACAGCTAACGCGAGAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACCTAGCCTTGACATGCCAGGAATCCTGATGAAAGTTGGGAGTGCCCGCAAGGGAATCTGGACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCACTAGTTGCTACGCAAGAGCACTCTAGTGAAACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATGGCTAGGGCCTCACACGTCATACAATGGTCGGAACAGAGGGCAGCGAAGCCGTGAGGTGGAGCCAATCCCAGAAAACCGATCGTAGTCCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGGTTCACCAGAAGGCGTTTGCCTAACCTTCGGGAGGGCGGCGACCACGGTGGGTTTCATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCAGTACCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTT