Lactobacillus gallinarum An115

Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae

Velikost genomu: 2  039  377 bp

Obsah GC% v obsahu: 36,52 %

Skenovací elektronová mikroskopie (zvětšení 3 000x)

 

TOP 15 enzymů exprimovaných během růstu v BHI mediu stanovené proteinovou hmotnostní spektrometrií

Enzyme PSM counts Pathway
Asparagine synthetase (EC 6.3.5.4) 212 Alanine, aspartate and glutamate metabolism
Acetylornithine deacetylase (EC=3.5.1.16) 175 Arginine biosynthesis
Pyruvate oxidase (EC 1.2.3.3) 153 Glycolysis/Gluconeogenesis
Glucose-6-phosphate isomerase (EC 5.3.1.9) 211 Glycolysis/Gluconeogenesis
Fructose-bisphosphate aldolase (EC 4.1.2.13) 376 Glycolysis/Gluconeogenesis
Triosephosphate isomerase (EC 5.3.1.1) 204 Glycolysis/Gluconeogenesis
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12) 526 Glycolysis/Gluconeogenesis
Phosphoglycerate kinase (EC 2.7.2.3) 280 Glycolysis/Gluconeogenesis
Enolase (EC 4.2.1.11) 475 Glycolysis/Gluconeogenesis
Pyruvate kinase (EC 2.7.1.40) 557 Glycolysis/Gluconeogenesis
L-lactate dehydrogenase (EC 1.1.1.27) 483 Glycolysis/Gluconeogenesis
D-lactate dehydrogenase (EC 1.1.1.28) 248 Pyruvate metabolism
N-acetylglucosamine kinase  (EC 2.7.1.59) 155 Aminosugars metabolism
Aminopeptidase C (EC 3.4.22.40) 154 Protein degradation
6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating (EC 1.1.1.44) 124 Pentose cycle

MS raw data: An115

Sekvence 16S rRNA:

TGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGAGCAGAACCAGCAGATTTACTTCGGTAATGACGCTGGGGACGCGAGCGGCGGATGGGTGAGTAACACGTGGGGAACCTGCCCCATAGTCTGGGATACCACTTGGAAACAGGTGCTAATACCGGATAAGAAAGCAGATCGCATGATCAGCTTATAAAAGGCGGCGTAAGCTGTCGCTATGGGATGGCCCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCGATGATGCATAGCCGAGTTGAGAGACTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGCAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTGGTGAAGAAGGATAGAGGTAGTAACTGGCCTTTATTTGACGGTAATCAACCAGAAAGTCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGAAAAATAAGTCTGATGTGAAAGCCCTCGGCTTAACCGAGGAACTGCATCGGAAACTGTTTTTCTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGGAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGGAGGTTTCCGCCTCTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCTAGTGCCATCCTAAGAGATTAGGAGTTCCCTTCGGGGACGCTAAGACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTATTAGTTGCCAGCATTAAGTTGGGCACTCTAATGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGGCAGTACAACGAGAAGCGAGCCTGCGAAGGCAAGCGAATCTCTGAAAGCTGTTCTCAGTTCGGACTGCAGTCTGCAACTCGACTGCACGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGAAGTCTGCAATGCCCAAAGCCGGTGGCCTAACCTTCGGGAAGGAGCCGTCTAAGGCAGGGCAGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTT