Barnesiella viscericola ET7

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Porphyromonadaceae

Velikost genomu: 3 388 394 bp

Obsah GC% v obsahu: 52,70 %

Skenovací elektronová mikroskopie (zvětšení 20 000x)

TOP 15 enzymů exprimovaných během růstu v BHI mediu stanovené proteinovou hmotnostní spektrometrií

Enzyme PSM counts Pathway
Pyrophosphate–fructose 6-phosphate 1-phosphotransferase (EC 2.7.1.90) 367 Glycolysis
Fructose-bisphosphate aldolase (EC 4.1.2.13) 208 Glycolysis
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase A (EC 1.2.1.12) 4163 Glycolysis
Pyruvate:ferredoxin oxidoreductase (EC 1.2.7.1) 404 Glycolysis
Pyruvate, phosphate dikinase (EC 2.7.9.1) 359 Glycolysis
Phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP) (EC 4.1.1.49) 845 Glycolysis
Inosine-5′-monophosphate dehydrogenase (EC 1.1.1.205) 408 Purine metabolism
Glycogen phosphorylase (EC 2.4.1.1) 286 Starch and sucrose metabolism
Malate dehydrogenase (EC 1.1.1.37) 976 TCA
Propionyl-CoA carboxylase beta chain (EC 6.4.1.3) 566 succinate-propionate conversion
Methylmalonyl-CoA mutase large subunit (EC 5.4.99.2) 272 succinate-propionate conversion
Methylmalonyl-CoA mutase small subunit (EC 5.4.99.2) 334 succinate-propionate conversion
Glucosamine-6-phosphate deaminase (EC 3.5.99.6) 542
Caffeyl-CoA reductase-Etf complex subunit CarE (EC 1.3.1.108) 355
Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH] FabI (EC 1.3.1.9) 287

MS raw data: ET7

Sekvence 16S rRNA:

CGAAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGACAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCGCGGAGGTAGCAATACATCTGGCGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACACGTATGCAATCTGCCTGTAACAGGGGGATAACCCGGAGAAATCCGGCCTAATACCCCATAACGACGAGATCTCGCATGGGGATTCGTCTAAAGAGAGCAATCTTGGTTACAGATGAGCATGCGGTCCATTAGCCAGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAAGCGACGATGGATAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGTCGGCAGACTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACGGCCCTAAGGGTTGTAAACTTCTTTTGTCGGAGAGTAAAGGTCTTCACGAGTGGAGATTTGCAAGTATCCGAAGAAAAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCATGACAAGTCAGCGGTGAAATGCCCGGGCTTAACCCGGGAGCTGCCGTTGAAACTGTCGAGCTAGCGTGCACAAGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACGCAGAACCCCGATTGCGAAGGCAGCCTACTAGGGTGCAACGGACGCTGAAGCACGAAAGCGTGGGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGAATACTAACTGTTTGCGATATAATGTAAGTGGTACAGCGAAAGCGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTCAAACGCAGGGGGAATATGGGTGAAAGCCCATAGTCGGTAACGGCCGCCTGCGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTATTGACAGTTACTAACGGGTCAGGCCGAGGACTCTGTCGAGACTGCCGGCGCAAGCCGCGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGCAGGTACAGAAGGCAGCCAACCAGCAATGGTGAGCGAATCCCAAAAACCTGTCTCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCCGGGAGTACCTGAAGCATGCAACCGCAAGGAGCGTACGAAGGTAATACCGGTAACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTCCTTT