Kde je původ té či oné baktérie?

Aktualizovali jsme náš soubor s přehledem výskytu různých baktérií v trávicím traktu různých hostitelů, a ten jsme na nových listech doplnili informací o výskytu baktérií v produkci drůbeže. Po krátkém seznámení, jak pracovat s tímto souborem zjistíte, že Anaerostipes se vyskytuje jen u lidí, že Succinatimonas se naopak vyskytuje jen u slepic, a že Phascolarctobacterium je baktérie, kterou naleznete v trávicím traktu různých hostitelů. V produkci drůbeže je Brevibacterium a Brachybacterium spojeno s podestýlkou, Acinetobacter s odpadem skořápek po líhnutí kuřat a Cutibacterium s kůží a respiračním traktem. Zjistit však lze podstatně více zajímavých informací, třeba i o rozšíření laktobacilů u lidí nebo psů. Pro další informace si příslušný soubor můžete stáhnout zde.

Nová publikace o mikroflóře kuřat a jejich prostředí – review v Avian Diseases, leden 2023

V časopise Avian Diseases byl přijat do tisku náš přehledný článek o skladbě bakteriální flóry v různých orgánech kuřat a v jejich prostředí. Jako obvykle v případě přehledných článků se pouštíme do alternativních náhledů a provokujících asociací. Provokace však není účelová a její jediný cíl je přimět čtenáře přemýšlet jinak, vytrhnout jej z každodenních vzorců uvažování. Jedním z příkladů uvedených v review je například informace o tom, že E. coli není baktérie adaptovaná na trávicí trakt. E. coli naopak dominuje v prostředí kuřat a v trávicím traktu patří mezi minoritní bakteriální druhy. Podobných alternativních myšlenek je v článku více. Pokud budete chtít přemýšlet jinak, k publikaci dostanete zde.

Ochrana kuřat probiotickými koktejly před infekcí E. coli – nová publikace leden 2023

Nová publikace o ochraně kuřat před infekcí patogenním kmeny E. coli byla přijata do tisku v časopise Poultry Science. Přestože dlouhodobě úspěšně testujeme různé směsi sestávající se ze striktně anaerobních baktérií v ochraně kuřat před salmonelami, první publikovaný výsledek informuje o schopnosti takové směsi chránit kuřata před kolonizací patogenními kmeny E. coli. V roce 2023 připravujeme produkt o velmi podobném složení k registraci v České republice a následně i ke komerční distribuci. Informace o schopnosti potlačit infekci patogenní E. coli můžete získat zde.

Nová publikace o skladbě mikroflóry v podestýlce drůbeže

Nová publikace o skladbě mikroflóry v podestýlce drůbeže byla přijata do tisku v časopisu Applied and Environmental Microbiology. V této práci popisujeme rozvoj bakteriální flóry v podestýlce v závislosti na věku hejna. Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus a Weissella jogaejeotgali byli typickými představiteli mikroflóry podestýlky během prvního měsíce produkce. Corynebacterium casei a různé druhy laktobacilů dominovaly v podestýlce hejna ve věku 2 měsíců. Během třetího měsíce se objevili zástupci rodu Brevibacterium, Brachybacterium a Sphingobacterium. Salinococcus, Dietzia, Yaniella a Staphylococcus lentus charakterizovali mikroflóru v podestýlce hejna ve věku 4 měsíců. Identifikace druhů typických pro podestýlku drůbeže je prvním nezbytným krokem pro experimenty směřující k aktivní modifikaci mikroflóry v prostředí produkce drůbeže s cílem potlačit pomnožení nežádoucích druhů – což je něco, na čem již s prvními úspěchy pracujeme.

Nová publikace srovnávající střevní mikroflóru kuřat, prasat a lidí

Nedávno jsme v časopise Microorganisms uveřejnili studii porovnávající skladbu střevní mikroflóry kuřat, prasat, lidí a dokonce i tučňáků z Antarktidy. Na první pohled nelogické srovnání přineslo řadu zajímavých poznatků. Například jsme zjistili, že baktérie kmene Bacteroidetes vykazují hostitelskou specifitu zatímco zástupci kmene Firmicutes jsou rozšířeni mezi všechny hostitele. Míra rozšíření resp. hostitelské adaptace není vázána přímo na taxonomické zařazení, ale souvisí se schopností anaerobních baktérií přežívat ve vnějším prostředí. Bakteriální druhy, které vykazují nějakou formu své existence odolnou vůči aerobnímu prostředí se snadno šíří mezi různými hostitely. Protože Firmicutes zahrnují sporotvorní řád Clostridiales a aerotolerantní Bacillales, globální výskyt bakteriálních druhů u různých hostitelů je pro ně typický. Naopak anaerobní baktérie z kmene Bacteroidetes obvykle nevykazují žádnou specializovanou formu své existence v aerobním prostředí a proto se šíří jen na malou vzdálenost, nejčastěji jen kontaktem mezi jedinci téhož druhu a proto je u těchto bakteriálních druhů pozorována větší míra hostitelské adaptace. Tyto poznatky mají význam např. pro návrh nových typů probiotik. U přirozeně hostitelsky adaptovaných Bacteroidetes je vhodné respektovat jejich hostitelskou preferenci. U hostitelsky neadaptovaných druhů je jejich původ méně významný. Naopak, aby se respektovala jejich přirozená ekologie, tedy neustálé doplňování z prostředí, je potřeba je podávat dlouhodoběji, ideálně pitnou vodou nebo krmivem.

Více informací naleznete zde.

 

Konference kolegů z Mikrobiologického ústavu AV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 6. – 9. června 2022 pořádáme v Praze mezinárodní konferenci o vztahu potravin, mikrobů a imunitního systému nazvanou “Food, microbiota and immunity”. Konference se koná pod patronací České imunologické společnosti, z. s., a za podpory programu Akademie věd ČR – Strategie AV21: Potraviny pro budoucnost. Díky tomu a díky zcela neziskovému duchu celé konference se nám daří držet kongresové poplatky velmi nízké. Navíc budou nejlepší abstrakty studentů odměněny Evropskou federací imunologických společností.

Zároveň se nám však podařilo získat vynikající řečníky. Úvodní přednášky v jednotlivých dnech přednesou věhlasní imunologové Fiona Powrie (Velká Británie), Giorgio Trinchieri (USA) a Jiří Městecký (USA) a během kongresu vystoupí další významní vědci, jako je Holm Uhlig (Velká Británie), Cliona O’Farrelly (Irsko), Thomas Bosch (Německo), Leo Dieleman (Kanada), Axel K. Hansen (Dánsko) a řada dalších.

Nenechte si ujít tuto unikátní akci, kapacita je omezena. Více informací a registrační formulář je na webu konference: https://fmi2022.eu .

S pozdravem

Miloslav Kverka

Helena Tlaskalová-Hogenová

Luca Vannucci

Minikonference INPOMED

Vážené kolegyně, kolegové,

v pondělí 23. května 2022 od 9.30 do 13.00 společně s kolegy z Veterinární univerzity ve Vídni organizujeme v rámci projektu INPOMED mini-konferenci o zdraví drůbeže, jejíž program naleznete ZDE. Na rozdíl od předešlých dvou akcí uspořádaných on-line nám konečně  epidemiologická situace umožňuje setkat se osobně. Rádi vás proto na akci uvidíme, protože na rozdíl od seminářů v on-line prostoru budeme moci podiskutovat osobně. Protože účast není ničím omezena, můžete tuto informaci bez omezení postoupit dalším vašim kolegům. I od předchozího nedávného on-line semináře máme zase nové poznatky, některé hodně zvláštní, a i o nich budeme na minikonferenci informovat.

Za organizátory,

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

INPOMED webinar

Vážené kolegyně, kolegové,

dne 22. března 2022 se uskutečnil on line seminář, který byl součástí projektu INPOMED. Seminář zahájil Prof. Bernd Kaspers z Ludwig-Maximilians University v Mnichově, s poznatky na téma významu mikrobiální kolonizace na rozvoj imunitního systému trávicího traktu. Na tuto přednášku navázala prof. Silke Rautenschlein z University of Veterinary Medicine v Hannoveru s prezentací zabývající se interakcemi mezi Campylobacter a kurem domácím. Poté následovaly prezentace o aktuální výsledcích projektu INPOMED. věříme, že alespoň některé přednesené informace byly pro vás nové a určitým způsobem inspirativní. Záznam z celého semináře si můžete prohlédnout zde