Nová publikace o kontaktu mezi slepicí a kuřaty na rozvoj mikroflóry kůže a respiračního traktu kuřat

V časopisu Poultry Science nám právě vyšla nová publikace o významu kontaktu mezi dospělou slepicí a kuřaty pro rozvoj mikroflóry respiračního traktu a kůže jednodenních kuřat. V respiračním traktu a na kůži kuřat v kontaktu s dospělou slepicí se často vyskytovaly baktérie z trávicího traktu. Protože jsme ale mikroflóru charakterizovali pomocí sekvenování, zřejmě se jednalo jen o DNA z neživých střevních anaerobů. Mezi vitální baktérie, které se ve zvýšené míře vyskytovaly u kuřat v kontaktu se slepicí, tak patřily různé druhy rodu Lactobacillus a Streptococcus. Na kůži a respiračním traktu se vyskytovalo i Cutibacterium acnes. Naopak Clostridium disporicum a Clostridium perfringens se vyskytovali zejména v mikroflóře kůže a jen v nízkém zastoupení v respiračním traktu.

Posted in Novinky.