Vliv podávání linkomycinu a spektinomycinu na průběh infekce Enterococcus cecorum a složení mikroflóry slepého střeva brojlerů

Enterococcus cecorum je jednou z hlavních příčin defektů kloubů a kostí u masných typů kura domácího. Opatření ke snížení frekvence výskytu této infekce nejsou jasně definována a obvykle spočívají v antibiotické terapii – aniž by byl experimentálně prokázán její efekt.  Proto jsme se zaměřili na účinnost terapie linkomycinem a spektinomycinem po infekci Enterococcus cecorum. Výsledky, včetně dopadu na skladbu střevní mikroflóry můžete najít zde.

Posted in Novinky.