Nová publikace srovnávající střevní mikroflóru kuřat, prasat a lidí

Nedávno jsme v časopise Microorganisms uveřejnili studii porovnávající skladbu střevní mikroflóry kuřat, prasat, lidí a dokonce i tučňáků z Antarktidy. Na první pohled nelogické srovnání přineslo řadu zajímavých poznatků. Například jsme zjistili, že baktérie kmene Bacteroidetes vykazují hostitelskou specifitu zatímco zástupci kmene Firmicutes jsou rozšířeni mezi všechny hostitele. Míra rozšíření resp. hostitelské adaptace není vázána přímo na taxonomické zařazení, ale souvisí se schopností anaerobních baktérií přežívat ve vnějším prostředí. Bakteriální druhy, které vykazují nějakou formu své existence odolnou vůči aerobnímu prostředí se snadno šíří mezi různými hostitely. Protože Firmicutes zahrnují sporotvorní řád Clostridiales a aerotolerantní Bacillales, globální výskyt bakteriálních druhů u různých hostitelů je pro ně typický. Naopak anaerobní baktérie z kmene Bacteroidetes obvykle nevykazují žádnou specializovanou formu své existence v aerobním prostředí a proto se šíří jen na malou vzdálenost, nejčastěji jen kontaktem mezi jedinci téhož druhu a proto je u těchto bakteriálních druhů pozorována větší míra hostitelské adaptace. Tyto poznatky mají význam např. pro návrh nových typů probiotik. U přirozeně hostitelsky adaptovaných Bacteroidetes je vhodné respektovat jejich hostitelskou preferenci. U hostitelsky neadaptovaných druhů je jejich původ méně významný. Naopak, aby se respektovala jejich přirozená ekologie, tedy neustálé doplňování z prostředí, je potřeba je podávat dlouhodoběji, ideálně pitnou vodou nebo krmivem.

Více informací naleznete zde.

 

Posted in Novinky, Uncategorized.