Laktobacily jako probiotika pro drůbež

Laktobacily jsou všeobecně přijímány jako prospěšné baktérie. Nám však opakovaně vychází, že v případě drůbeže laktobacily trvale neosídlují trávicí trakt a ani nechrání kuřata před infekcí salmonelami. Pokud dochází k podávání laktobacilů a salmonel odlišnými kanály a laktobacily a salmonely se poprvé setkají až ve voleti kuřat, pak přítomnost laktobacilů nevede k ochraně kuřat před salmonelami. Pokud se však dojde k inokulaci krmiva laktobacily i salmonelami současně a umožní se fermentace, metabolismus laktobacilů vede ke snížení pH a potlačení životaschopnosti salmonel. Nejběžnější pozitivní účinek laktobacilů coby probiotik tedy spočívá ve fermentaci a snížení pH prostředí, což potlačí pomnožení jakékoli jiné mikroflóry včetně patogenů jako je salmonela. Pro další podrobnosti klikněte ZDE.

Vliv podávání linkomycinu a spektinomycinu na průběh infekce Enterococcus cecorum a složení mikroflóry slepého střeva brojlerů

Enterococcus cecorum je jednou z hlavních příčin defektů kloubů a kostí u masných typů kura domácího. Opatření ke snížení frekvence výskytu této infekce nejsou jasně definována a obvykle spočívají v antibiotické terapii – aniž by byl experimentálně prokázán její efekt.  Proto jsme se zaměřili na účinnost terapie linkomycinem a spektinomycinem po infekci Enterococcus cecorum. Výsledky, včetně dopadu na skladbu střevní mikroflóry můžete najít zde.

Ekologické adaptace a jejich dopady pro selekci nových typů probiotik

V tomto přehledném článku jsme připomněli chování baktérií z trávicího traktu drůbeže a dali jej do vztahu k probiotickému potenciálu jednotlivých členů střevní mikroflóry nejen drůbeže. Ze srovnání dostupné literatury lze např. odvodit, že baktérie z trávicího traktu, které vykazují nějakou formu adaptace na aerobní prostředí, hůře kolonizují kuřata po jednorázové aplikaci a jsou méně vhodné jako probiotika pro jednorázovou aplikaci.

ReviewIntJMolSci

 

 

Testujeme probiotické preparáty v reálných podmínkách

Po rozsáhlém testování za laboratorních podmínek a v kontrolovaném prostředí experimentálních stájí jsme přistoupili k ověřování účinnosti vyvíjených probiotik v reálných provozech. Pro celkový úspěch je klíčové vlastní podání striktně anaerobních probiotických kultur. Proto testujeme více způsobů, pitnou vodou, fermentovaným krmivem nebo i sprejování.