Konference kolegů z Mikrobiologického ústavu AV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 6. – 9. června 2022 pořádáme v Praze mezinárodní konferenci o vztahu potravin, mikrobů a imunitního systému nazvanou “Food, microbiota and immunity”. Konference se koná pod patronací České imunologické společnosti, z. s., a za podpory programu Akademie věd ČR – Strategie AV21: Potraviny pro budoucnost. Díky tomu a díky zcela neziskovému duchu celé konference se nám daří držet kongresové poplatky velmi nízké. Navíc budou nejlepší abstrakty studentů odměněny Evropskou federací imunologických společností.

Zároveň se nám však podařilo získat vynikající řečníky. Úvodní přednášky v jednotlivých dnech přednesou věhlasní imunologové Fiona Powrie (Velká Británie), Giorgio Trinchieri (USA) a Jiří Městecký (USA) a během kongresu vystoupí další významní vědci, jako je Holm Uhlig (Velká Británie), Cliona O’Farrelly (Irsko), Thomas Bosch (Německo), Leo Dieleman (Kanada), Axel K. Hansen (Dánsko) a řada dalších.

Nenechte si ujít tuto unikátní akci, kapacita je omezena. Více informací a registrační formulář je na webu konference: https://fmi2022.eu .

S pozdravem

Miloslav Kverka

Helena Tlaskalová-Hogenová

Luca Vannucci

Posted in Novinky, Uncategorized.